Annex VI (a). Social and Environmental Screening Process (SESP) Fakamatala Fakalahi VI (a). Founga Ngāue ki hono Vakai’i ‘o e ngaahi uesia Fakasōsialemo Faka’ātakaiˊ (SESP)