Teuaki hono faka’ilonga’i Fakafonua ‘o e uike ki hono Tokangaekina ‘o e Feliliuaki ‘a e ‘EA.

‘Oku ‘amanaki ke faka’ilonga’i makehe ‘e he Va’a Feliuliuaki ‘o e ‘Ea ‘oku fakamalumalu ‘I he potungaue MEIDECC ‘a hono fakamanatua Fakafonua ‘a e uike ki hono tokangaekina ‘a e Feliuliuaki ‘o e ‘Ea. “Hiki Hake ‘a e Ngaue ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, Ke Fakahaofi ‘a e Tonga!”. Koe Kaveinga ia kuo fokotu’u ki he polokalama ni.

 ‘E kamata ‘ia ‘i he ‘aho 15-19 ‘o Siulai ‘i he Lolo ‘a Halaevalu (Vava’u Lahi), 22-26 ‘i Ha’apai Veu, 29 Siulai-01 ‘Aokosi ‘i he FungaFonua (‘Eua) pea toki faka’osi mai ki Tongatapu ‘i he ‘aho 11-16 ‘Aokosi 2019.

Ko e ngaahi polokalama ni ‘oku fakakau ki ai ‘a e polokalama to ‘akau ki he ngaahi kolo, to ‘akau ki he ngaahi ‘api ako kolisi pea mo e ngaahi ako pule’anga. ‘Oku fakahoko heni mo e ngaahi fe’auhi ta fakatata ‘a e ngaahi ako ‘o fakataumu’a pe ki he kaveinga ‘o e uike Feliuliuaki ‘o e ‘Ea “Hiki hake ‘a e Ngaue ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, Ke Fakahaofi ‘a Tonga!” Kae pehe ki he fakataha ki hono fakaha ‘a e lipooti ki he Polokalama Fakafonua’ a Tonga ki he kumi pa’anga Tokoni ki he Green Climate Fund (GCF) na’e tali ‘i he ta’u kuo’osi.

‘Oku fakaafe’i loto mafana atu ‘a e kakai ‘o e fonua ketau ngaue fakataha ki hono fakasi’isi’i ‘a e ngaahi uesia kovi ‘oku fakatupunga ‘e he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea.